Vận tải trực tuyến

Sàn giao dịch

Là nơi các doanh nghiệp vận tải và các khách hàng vận tải có thể tìm kiếm, gặp gỡ và thực hiện ký kết các hợp đồng vận tải phù hợp với yêu cầu và khả năng của cả đôi bên. Đối tượng khách hàng đến với Sàn giao dịch mà ViTP mong muốn phục vụ bao gồm các doanh nghiệp vận tải hàng hóa và các chủ hàng có nhu cầu vận chuyển. Hoạt động theo mô hình B2B, các doanh nghiệp vận tải cũng như các khách hàng tham gia sàn đều phải có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải. Hãy bấm Opens external link in new windowvào đây để có thêm thông tin.

Quản lý

Là nơi các doanh nghiệp vận tải có thể quản lý trực tuyến được hầu hết mọi hoạt động kinh doanh vận tải của mình thông qua quản lý nhân sự, phương tiện, vận tải và khách hàng của mình. Ngoài ra, giao diện này còn cung cấp những dịch vụ hữu ích cho kinh doanh vận tải, như giám sát hành trình, kiểm tra tiến độ, kiểm tra bảo dưỡng các phương tiện vận tải. Để có thêm thông tin về phần mềm quản lý vận tải cho doanh nghiệp vừa và lớn nhấp chuột Opens external link in new windowvào đâyOpens external link in new windowvào đây cho doanh nghiệp nhỏ

Tối ưu hóa

Là nơi giúp các doanh nghiệp vận tải tối ưu hóa hoạt động kinh doanh vận tải của mình thông qua việc tự động hóa phân chia, tính toán tối ưu và lập kế hoạch vận tải. Những doanh nghiệp vận tải với mức độ hoạt động vừa và lớn nên sử dụng giao diện tối ưu hóa này. Phần mềm này sẽ được xây dựng riêng cho doanh nghiệp có nhu cầu.

Vị trí hiện nay:  ||  »  Đăng ký

Đăng ký sử dụng ViTransPortal

Hãy điền các thông tin lập tài khoản của minh.

Các ô với dấu hoa thị (*) cần phải điền đầy đủ!

 

Cách điền đơn

Thứ tự đăng ký như sau:

 • Chọn tên sử dụng: ít nhất là 5 ký tự, tối đa là 50 ký tự. Các ký tự chọn là các ký tự có trên bàn phím (có thể là chữ in hoa hoặc thường, các dấu, số Ả Rập…) được viết liền không có dấu cách. Tên có thể sử dụng chính địa chỉ email của quý vị. Phải chọn một tên sử dụng không được trùng với tên của người khác đã chọn trước trong hệ thống. Nếu quý vị chọn trùng tên, máy sẽ tự động nhắc nhở và hướng dẫn quý vị chọn lại cho phù hợp. Ví dụ đây là một tên sử dụng: truongsonvt-159
 • Chọn mật mã: Ít nhất 6 ký tự. Ví dụ: 1312007_574. Quý vị hãy chọn mật mã cá nhân làm sao đủ có thể đủ đảm bảo an ninh cho tài khoản trực tuyến này của mình.
 • Nhập lại mật mã: quý vị cần nhập lại chính xác mật mã đã chọn và nhập vào hệ thống.
 • Xưng hô: có thể chọn cách xưng hô quý vị muốn. Mục này có thể để trống nếu quý vị không muốn cụ thể việc xưng hô. Nếu quý vị muốn xưng hô khác, xin hãy điền vào mục ghi chú ở cuối mẫu đơn.
 • Tên gọi, tên đệm, tên họ: là tên của quý vị thực hiện trong giao dịch. Ví dụ: Nguyễn Quốc Cường thì tên gọi là Cường; tên đệm là Quốc và tên họ là Nguyễn. Việc phân biệt rõ ràng thể loại tên khi đăng ký giúp cho hệ thống khỏi nhầm khi sử dụng tên quý vị.
 • Email: quý vị cho biết địa chỉ email của mình để ViTP tiện liên lạc
 • Hiện nay là: quý vị chọn một trong các chức danh có sẵn đúng với chức danh hiện nay của quý vị.
 • Ngày/tháng/năm sinh: viết đầy đủ, riêng ngày và tháng phải có hai ký tự. Ví dụ: 05/02/1974
 • Tên công ty: ghi tên công ty bằng tiếng Việt và tên bằng tiếng Anh khi giao dịch (nếu có).
 • Địa chỉ: quý vị cần cung cấp chính xác địa chỉ của công ty về số nhà, đường phố, phường (thôn, xã), quận (huyện), thành phố (tỉnh) để phục vụ kết nối bản đồ trực tuyến.
 • Quốc gia: chọn tên quốc gia của công ty quý vị
 • Điện thoại, fax: quý vị vui lòng cung cấp chính xác và đầy đủ mã vùng, mã nước số điện thoại, số fax của công ty (hoặc cá nhân) quý vị để ViTP cùng các đối tác tiện liện lạc.
 • Muốn nhận Email dạng HTML?: Quý vị hãy bấm vào ô vuông nhỏ nếu muốn nhận email dạng *.html.
 • Ngôn ngữ: chọn ngôn ngữ trong giao dịch của quý vị
 • Trang Web: quý vị hãy điền địa chỉ trang Web của mình vào đây.

Khi làm việc với ViTP, quý vị cần tiến hành đăng nhập vào tài khoản riêng của mình theo trình tự như sau:

 • Đối với khách hàng vận tải: cập nhật hồ sơ cá nhân (nếu cần); nhập yêu cầu vận chuyển; theo thời gian quy định thầu của ViTP tiến hành quyết định chọn thầu.
 • Đối với công ty vận tải: cập nhật hồ sơ cá nhân (nếu cần); tìm kiếm đơn hàng; tham gia đấu thầu vận chuyển; nhận kết quả chọn thầu. Trong thời gian thầu, công ty vận tải có thể thay đổi phương án thầu của mình cho hợp lý để đảm bảo trúng thầu.
Cập nhật lần cuối: 2021-01-16T20:10:00+01:00