Vận tải trực tuyến

Sàn giao dịch

Là nơi các doanh nghiệp vận tải và các khách hàng vận tải có thể tìm kiếm, gặp gỡ và thực hiện ký kết các hợp đồng vận tải phù hợp với yêu cầu và khả năng của cả đôi bên. Đối tượng khách hàng đến với Sàn giao dịch mà ViTP mong muốn phục vụ bao gồm các doanh nghiệp vận tải hàng hóa và các chủ hàng có nhu cầu vận chuyển. Hoạt động theo mô hình B2B, các doanh nghiệp vận tải cũng như các khách hàng tham gia sàn đều phải có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải. Hãy bấm Opens external link in new windowvào đây để có thêm thông tin.

Quản lý

Là nơi các doanh nghiệp vận tải có thể quản lý trực tuyến được hầu hết mọi hoạt động kinh doanh vận tải của mình thông qua quản lý nhân sự, phương tiện, vận tải và khách hàng của mình. Ngoài ra, giao diện này còn cung cấp những dịch vụ hữu ích cho kinh doanh vận tải, như giám sát hành trình, kiểm tra tiến độ, kiểm tra bảo dưỡng các phương tiện vận tải. Để có thêm thông tin về phần mềm quản lý vận tải cho doanh nghiệp vừa và lớn nhấp chuột Opens external link in new windowvào đâyOpens external link in new windowvào đây cho doanh nghiệp nhỏ

Tối ưu hóa

Là nơi giúp các doanh nghiệp vận tải tối ưu hóa hoạt động kinh doanh vận tải của mình thông qua việc tự động hóa phân chia, tính toán tối ưu và lập kế hoạch vận tải. Những doanh nghiệp vận tải với mức độ hoạt động vừa và lớn nên sử dụng giao diện tối ưu hóa này. Phần mềm này sẽ được xây dựng riêng cho doanh nghiệp có nhu cầu.

Vị trí hiện nay:  ||  »   block2right  »  Trách nhiệm

Trách nhiệm

Trang web vitransportal.com được quản lý bởi nhóm ViTP team.

Với mục đích giúp các doanh nghiệp vận tải và các khách hàng vận tải có thể tìm kiếm và thực hiện các hoạt động vận tải phù hợp với yêu cầu và khả năng của cả hai bên; đồng thời giúp các doanh nghiệp vận tải quản lý trực tuyến được hầu hết mọi hoạt động kinh doanh vận tải thông qua quản lý nhân sự, phương tiện và khách hàng; thực hiện tối ưu hoạt động kinh doanh vận tải thông qua việc tự động hóa phân chia, tính toán tối ưu và lập kế hoạch vận tải; từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải hàng hóa tại Việt Nam.

Các Điều khoản và Điều kiện sau đây được áp dụng cho việc truy cập và sử dụng bất kỳ một thông tin, dữ liệu, chức năng hay tài liệu nào trên trang web này. Vì vậy, trước khi truy cập và sử dụng trang web, đề nghị quý vị hãy đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng. Khi sử dụng và truy cập vào trang web của chúng tôi, quý vị đã chấp nhận không giới hạn toàn bộ các điều khoản và điều kiện này. Chúng tôi bảo lưu quyền cải tiến, sửa đổi, thay đổi, tạm thời ngừng toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của trang web và hạn chế hoặc cấm truy cập vào trang web này.

Chúng tôi khuyến khích việc sử dụng trang web này của ViTP

Quý vị có quyền được sử dụng các tài nguyên của các trang web cho cá nhân hay công ty mình nhằm mục đích kinh doanh nhưng phải đăng ký làm thành viên của ViTP.

Phạm vi Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng này điều chỉnh việc sử dụng địa chỉ Web và tất cả các ứng dụng, phần mềm và dịch vụ có sẵn trên địa chỉ trang Web, trừ các dịch vụ có Hợp đồng riêng. Điều khoản hoặc hợp đồng riêng được áp dụng đối với dịch vụ hoặc mục khác được cung cấp cho quý vị trên địa chỉ Web (gọi là Hợp đồng dịch vụ). Các hợp đồng dịch vụ đi kèm các dịch vụ có thể áp dụng hoặc được liệt kê thông qua siêu liên kết đi kèm với các dịch vụ được áp dụng.

ViTP có thể chỉnh sửa hoặc cập nhật các Điều khoản sử dụng cho phù hợp vào bất kỳ lúc nào; hoặc có thể thay đổi việc áp dụng phí đối với sản phẩm và dịch vụ của web thông qua địa chỉ Web sau khi thông báo với quý vị.

Giới hạn Sử dụng trang web

Ngoài những điểm đã nêu trong Điều khoản sử dụng, ViTP không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng các trang web hoặc tài nguyên nào của trang web này vào một trong những việc sau:

· Hoạt động chính trị, chống phá nhà nước.

· Xâm phạm quyền tự do cá nhân của con người được pháp luật quy định; gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

· Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

· Không che giấu nguồn gốc thông tin được truyền qua trang web.

· Không đưa thông tin giả mạo trên trang web.

· Không sử dụng hoặc truy cập bất kỳ dịch vụ, thông tin, ứng dụng hoặc phần mềm có sẵn thông qua trang web dưới bất kỳ hình thức nào mà không được ViTP cho phép.

· Không nhập hoặc tải lên trang web bất kỳ virut, thông tin hoặc các ứng dụng lập trình máy tính nào nhằm mục đích phá hoại, can thiệp, ngăn chăn hoặc tước đoạt bất kỳ phần nào của hệ thống.

· Không được tạo hoặc sử dụng kỹ thuật tạo khung để gửi kèm bất kỳ phần nào hoặc khía cạnh nào của nội dung hoặc thông tin mà không được sự cho phép bằng văn bản của ViTP.

· Không sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders), thiết bị tự động hoặc cách nào khác để theo dõi và thu thập tài nguyên của web cho bất kỳ mục đích nào.

Tính tư cách người dùng

Trang Web chỉ cung cấp cho các công ty và những khách hàng là những cá nhân trên độ tuổi trưởng thành về mặt pháp luật, có đủ tư cách pháp nhân, có thể lập được các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật pháp; đồng thời chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web. Nếu quý vị chưa đủ điều kiện trên, quý vị không được phép sử dụng trang Web.

Trách nhiệm đối với nội dung

Nội dung  các trang của ViTP luôn được cập nhật đảm bảo tính thời sự, đầy đủ và chính xác. Các thông tin thông tin, hình ảnh được sử dụng trên ViTP sẽ chịu sự quản lý bởi Điều khoản sử dụng và Chính sách về bảo mật và an toàn thông tin.

Ngoài ra, còn có một số điều khoản cụ thể để đảm bảo kiểm soát quyền sử dụng và quyền đăng nhập vào một số phần cụ thể của ViTP. Do đó, trước khi sử dụng ViTP, quý vị hãy kiểm tra quyền đăng nhập của mình theo yêu cầu của ViTP. Nếu phát hiện thấy có sự vi phạm, chúng tôi sẽ thông báo hành vi vi phạm và sẽ tiến hành loại bỏ chúng ngay lập tức.

Trách nhiệm cho các liên kết

Việc tạo ra các khung hình và đường liên kết tới trang web ViTP là hành vi bị cấm. ViTP không cho phép và không chịu trách nhiệm về việc tạo nên các đường dẫn giữa bất kỳ trang web nào của ViTP với trang web bên ngoài.

Các các nhân, tổ chức muốn được tải đường dẫn của trang web khác tới trang web nào của ViTP phải xin ý kiến của ViTP trước khi tạo ra chúng. Quyền chấp thuận này duy nhất chỉ thuộc về ViTP. Việc tạo các đường dẫn trong trang web của ViTP chỉ được ViTP chấp thuận với mục đích duy nhất để phục vụ sự thuận tiện của khách hàng; khi đường dẫn đó thể hiện rõ ràng tên và địa chỉ trang web, người chịu trách nhiệm và trang web đó phải được pháp luật cho phép hoạt động.

Các đường dẫn nếu được ViTP cho phép thì được hiển thị trên trang web của ViTP. Khi quý vị sử dụng đường dẫn đó, các thông tin từ trang web của bên thứ ba có thể hiển thị trên khung hình trong trình duyệt của bạn. Các giao diện, dữ liệu và thông tin này đều là thông tin của bên thứ ba và có trong mục đích của các điều khoản sử dụng. Song chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hay chấp nhận các thông tin hình ảnh và dữ liệu đăng tải trên trang web của họ, bởi chúng không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Các nhà cung cấp tương ứng hoặc người khai thác các trang phải chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết. Các trang web của ViTP luôn được chúng tôi kiểm tra tại thời điểm liên kết theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện thấy liên kết vi phạm, chúng tôi sẽ thông báo hành vi vi phạm và sẽ loại bỏ liên kết như vậy ngay lập tức.

Bản quyền

Các nội dung dữ liệu và sự hoạt động các trang web của ViTP là bản quyền, là sở hữu trí tuệ của những người sáng tạo ra ViTP và các nhà điều hành trang web. Tất cả được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương. Việc sao chép, chế biến, phân phối các nội dung trong giới hạn bản quyền, tạo ra tác phẩm phát sinh từ đây phải được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả hoặc người sáng tạo tương ứng.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi luôn biết rằng sự bảo mật trên mạng là một vấn đề quan trọng đối với khách hàng. Chúng tôi yêu cầu đăng ký thông tin, thu thập và sử dụng các loại thông tin từ quý vị về cá nhân quý vị như: tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email… để đảm bảo an ninh cho trang web, giúp cho chúng tôi nhận dạng chính xác quý vị khi tiến hành các giao dịch với ViTP và với các đối tác; tránh trường hợp những người không được phép sẽ truy cập vào tài khoản cá nhân và làm thay đổi thông tin của quý vị. Mặt khác, để chúng tôi cung cấp cho quý vị về thông tin và trợ giúp; hiểu rõ hơn những mong muốn của quý vị, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp và khách hàng khi đến với ViTP.

Chúng tôi cũng xin lưu ý với quý vị rằng, truyền dữ liệu qua internet (ví dụ như thông tin liên lạc bằng e-mail) có thể có lỗ hổng bảo mật. Đây là điều không tốt làm tội phạm mạng có thể xâm nhập, tấn công khiến cho trang web bị nhiễm độc gây nguy hiểm không chỉ cho chủ sở hữu trang web mà cho cả những người dùng Internet khác. Để ngăn chặn điều này, bên cạnh việc chúng tôi có những biện pháp tích cực để bảo vệ máy chủ, quý vị cũng cần làm tốt một số quy tắc sau:

Sử dụng mật khẩu mạnh: Mật khẩu không chỉ bắt buộc thay đổi sau khi xảy ra sự cố mà cần phải thay đổi thường xuyên, tốt nhất là định kỳ mỗi tháng một lần

Cài đặt cho mình phần mềm Internet Security bản quyền để bảo vệ toàn diện cho máy tính khi tiếp xúc với môi trường Internet.

Liên tục cập nhật: người dùng cần phải cập nhật tài khoản của mình và quét tập tin thường xuyên ngay cả khi không có dấu hiệu bị nhiễm độc nào được tìm thấy.

Chính sách bảo mật trên đây chỉ bao gồm thông tin được thu thập thông qua trang web này, không gồm những thông tin được thu thập qua phần mềm được tải xuống hoặc được thu thập từ trang web khác liên kết với trang này. Khi chính sách bảo mật của chúng tôi tiếp tục được phát triển, chúng tôi sẽ cập nhật phiên bản mới nhất trên trang web này để đến được với quý vị.

Lưu trữ cho sử dụng Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics, đó là một dịch vụ phân tích web cung cấp bởi Google Inc ("Google"). Google Analytics sử dụng "cookies", tập tin văn bản được lưu trữ trên máy tính của quý vị. Để giúp các trang web phân tích cách người dùng sử dụng các trang web, các thông tin được tạo ra bởi các tập tin cookie về việc sử dụng trang web này thường được chuyển đến một máy chủ của Google ở Mỹ và được lưu trữ ở đó. Trong trường hợp kích hoạt của anonymization IP trên trang web này, địa chỉ IP của bạn sẽ được rút ngắn trong các nước thành viên của Liên minh châu Âu hoặc các bên khác để Hiệp định về Khu vực Kinh tế châu Âu .

Chỉ trong trường hợp đặc biệt là địa chỉ IP hoàn toàn chuyển đến một máy chủ của Google ở Mỹ và rút ngắn đó. Thay mặt cho các nhà điều hành của trang web này, Google sẽ sử dụng thông tin để đánh giá việc sử dụng trang web, soạn thảo các báo cáo về hoạt động trang web và cung cấp khác với các dịch vụ liên quan đến trang web và internet để các nhà điều hành trang web. Thực hiện như một phần của Google Analytics cho địa chỉ IP của bạn không liên kết với bất kỳ dữ liệu khác được tổ chức bởi Google.

Quý vị có thể từ chối việc sử dụng các cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của quý vị. Trong trường hợp này quý vị sẽ không có được tất cả các tính năng của trang web này khi truy cập. Quý vị cũng có thể ngăn chặn các dữ liệu được tạo ra bởi các tập tin cookie về việc sử dụng của quý vị của trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của quý vị) để Google và xử lý các dữ liệu của Google, bằng cách tải về có sẵn tại các plugin trình duyệt liên kết sau đây và cài đặt : tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nguồn: Khước từ  (sẽ bổ sung) 

Cập nhật lần cuối: 2020-11-27T08:44:08+01:00