Online Transportation

Marketplace

On this platform, transport companies and their customers can assign and/or find Shipments to their requirements. Potential customers of ViTP marketplace are all carriers and their customers, that their business being according to B2B model here. For more information on this platform you can click Opens external link in new windowhere.

Management

This transport company, All major business activities of transport companies can be online and efficiently performed on this platform, especially management of persons, carriers, transportation, and customer. Moreover, this platform offers also useful services for transport companies, such as Transport monitoring, maintenance of vehicles. For more information click Opens external link in new windowhere.

Optimization

On this platform, transport companies can optimize their transport processes, from planning to implementation. This service is particularly useful for medium and large companies. For more information click Opens external link in new windowhere.

Now you are here:  |  »  
26.10.2012 01:49 Age: 8 yrs
Category: Traffic, Technology
By: Minh hoang

Phiên bản demo đầu tiên


Sau hai cuộc hội thảo thành công tại Hà Nội và Tp HCM vào hè năm 2012 có trong tay rất nhiều ý kiến đóng góp về việc tiến hành dự án, nhóm ViTP đã cùng nhau lập một phần mềm đầu chuyên dụng cho mục quản lý doanh nghiệp. Phiên bản thứ nhất của phần mềm với tên gọi ViTP-Calendar đã được chúng tôi hoàn thành vào cuối tháng 10 năm 2012. Bản demo của phiên bản này được ViTP đặt tại http://demo.vitransportal-com.com. 

Phiên bản này là một phần mềm hoàn chỉnh, tức là tất cả các chức năng của phiên bản đã được thiết kế. Phần trọng tâm của phần mềm này là cung cấp một dịch vụ điện toán đám mây khá tiện ích mà đơn giản: người sử dụng có một cuốn lịch trực tuyến để lập lịch điều vận, để quản lý các lái xe và liên lạc với khách hàng. Nhân viên điều vận của một công ty vận tải có thể dễ dàng thực hiện các công việc điều xe, tính toán hành trình dựa vào trợ giúp của bản đồ trực tuyến.

Người dùng có thể sử dụng tiếng Việt, tiếng Đức hoặc tiếng Anh để sử dụng phần mềm.Tuy nhiên để đơn giản hóa, và do nhu cầu tiếng Đức và tiếng Anh của phần mềm vẫn chưa rõ nét nên chúng tôi tạm thời chỉ để tiếng Việt trong ViTP-Calendar.

Việc truy cập vào ViTP-Calendar có thể thông qua địa chỉ email, tuy nhiên trước đó quí vị cần đăng ký với chúng tôi để chúng tôi cập nhật số liệu của quí vị vào database của phần mềm.

ViTP hân hạnh mong nhận được nhiều đóng góp ý kiến của quí vị.


Last Update: 2020-09-29T19:48:55+02:00