Online Transportation

Marketplace

On this platform, transport companies and their customers can assign and/or find Shipments to their requirements. Potential customers of ViTP marketplace are all carriers and their customers, that their business being according to B2B model here. For more information on this platform you can click Opens external link in new windowhere.

Management

This transport company, All major business activities of transport companies can be online and efficiently performed on this platform, especially management of persons, carriers, transportation, and customer. Moreover, this platform offers also useful services for transport companies, such as Transport monitoring, maintenance of vehicles. For more information click Opens external link in new windowhere.

Optimization

On this platform, transport companies can optimize their transport processes, from planning to implementation. This service is particularly useful for medium and large companies. For more information click Opens external link in new windowhere.

Now you are here:  |  »  Sign up

Sign up

Please complete the information for your membership.

Please complete all required fields *

 

How to fill the form?

[Translate to English:] Mục này hướng dẫn cho người sử dụng:

- Mục đích của việc đăng ký sử dụng: trực tiếp liên lạc với ViTP, tạo kênh liên lạc riêng giữa ViTP và khách hàng để giải quyết những việc chung cho đôi bên, có điều kiện kết nối liên lạc với những đối tác khác

- Khẳng định bảo đảm an ninh cá nhân cho người sử dụng: thông qua X Y

- Cách đăng ký, hướng dẫn cụ thể từng mục một nếu có thể

- Sau khi đăng ký làm những gì?

- Chú thích cho người sử dụng: đây chỉ là trang web chung, để sử dụng các dịch vụ chính của ViTP thì cần vào các giao diện cụ thể, tại đấy khách hàng cũng có thể đăng ký sử dụng

Last Update: 2021-01-16T13:55:58+01:00